Projekt obnove

20. lipnja 2006. godine Bolnički red Sv. Ivan od Boga dolazi u Hrvatsku te 26. listopada 2007. godine kupuje bolnicu na Strmcu. Nekadašnja Dječja bolnica za plućne bolesti Šumetlica obnovom i proširenjem pretvorena je u jednu od najsuvremenijih psihijatrijskih ustanova u regiji s više od stotinu bolesničkih ležajeva.
Milosrdna braća, propovijedajući četiri zavjeta: siromaštvo, čistoću, poslušnost i gostoprimstvo ovdje nastavljaju poslanje Sv. Ivana od Boga u Hrvatskoj.

Površina objekta: 7.437,40 m2
Površina građevinske čestice: 37.746,80 m2
Površina postojećih građevina: 5.484,17 m2
Površina dograđenih prostorija i bolnička kapela: 1.429,48 m2
Ukupna razvijena površina objekta: 6.913,65 m2

Djelatnosti i organizacijska struktura bolnice:

Djelatnosti i organizacijska struktura – unutarnje ustrojstvo bolnice:
I. ODJEL KRONIČNIH DUŠEVNIH BOLESTI (ukupno 110 ležajeva)
I.I. Odsjek I
I.II. Odsjek II
I.III. Odsjek za radnu terapiju
I.IV. Dnevna bolnica
I.V. Opća psihijatrijska ordinacija

II. ODJEL PALIJATIVNE SKRBI I DUGOTRAJNOG LIJEČENJA
II.I. Odsjek za palijativnu skrb (15 ležajeva)
II.II. Odsjek za dugotrajno liječenje (15 ležajeva)

III. JEDINICA ZA UPRAVU, ADMINISTRATIVNE I OPĆE POSLOVE

Prior i Predsjednik Upravnog vijeća fra Kristijan Sinković
Ravnateljica Maristela Šakić, dr.med.spec.psih.
Zamjenik Ravnatelja Ivona Curić, dipl.oec.

Kontakt: Jasmina Akmačić, administrativna tajnica – tajnica ravnatelja
e-mail: tajnistvo@bolnicasvetirafael.eu
Tel. 035/386-724
Fax. 035/386-701

IV. JEDINICA ZA RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE
Ivona Curić, dipl.eoc.
e-mail: racunovodstvo@bolnicasvetirafael.eu
Tel. 035/386-704

V. JEDINICA ZA BOLNIČKU PREHRANU
Mato Keller, voditelj jedinice
e-mail: kuhinja@bolnicasvetirafael.eu
Tel. 035/386-714

VI. JEDINICA ZA TEHNIČKE POSLOVE
Krunoslav Balunović, voditelj jedinice
e-mail: kruno@bolnicasvetirafael.eu
Tel. 035/386-712

VII. JEDINICA BOLNIČKE LJEKARNE
Janusz Giemula (fra Giovanni), mag.pharm., voditelj jedinice
e-mail: ljekarna@bolnicasvetirafael.eu
Tel. 035/386-758

VIII. JEDINICA ZA PASTORALNU SLUŽBU
Vlč. Robert Mackuljak, bolnički kapelan
Tel. 035/386-743

IX. JEDINICA ZA OSIGURANJE I UNAPRJEĐENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
Pomoćnik Ravnatelja za kvalitetu Ivana Brkić, dr.med.
Tel. (tajništvo) 035/386-724

X. CENTRALNA JEDINICA ZA NARUČIVANJE PACIJENATA – Informativno – koordinacijski centar

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Maja Marčević, bacc.admin.publ.

Tel. 035/386-722
Fax. 035/386-701

E-mail: poslovnatajnica@bolnicasvetirafael.eu

Dnevna bolnica i radno-okupaciona terapija

Organiziranjem aktivnosti u Dnevnoj bolnici za ambulantne bolesnike te kroz radno-okupacionu terapiju za hospitalizirane bolesnike ustrojili smo, sukladno mogućnostima i željama bolesnika, različite radionice (umjetnička radionica, informatička radionica i druge). Kroz radionice bolesnici u manjim grupama, a zavisno od svojih psiho-fizičkih mogućnosti i sklonosti obavljaju različite poslove.
Navedenim aktivnostima nastoji se kod bolesnika potaknuti i zadržati preostala radna sposobnost sukladno njihovim umnim i tjelesnim mogućnostima.

Vjerska zajednica u Bolnici

U Specijalnoj bolnici za psihijatriju i palijativnu skrb Sveti Rafael Strmac prisutna je vjerska zajednica koja osigurava bolesnicama duhovnu pomoć (sanitarnu pastoralu) prema osobnim potrebama. Vjerska zajednica, djeluje u strukturama zajedno sa suradnicima laicima s kojima dijeli karizmu i filozofiju Reda.

Mise u bolničkoj kapeli održavaju se dva puta tjedno:
nedjeljom u 10,00 sati i srijedom u 17,00 sati.

Unutarnji normativni akti Specijalne bolnice za psihijatriju i palijativnu skrb sveti Rafael Strmac:

Statut
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu
Pravilnik o radu
Pravilnik o radnom vremenu
Pravilnik o kućnom redu
Pravilnik o stručnom usavršavanju i edukaciji radnika
Pravilnik o unutarnjem nadzoru nad radom ustrojstvenih zdravstvenih jedinica i zdravstvenih radnika