Na Odsjek za dugotrajno liječenje primaju se bolesnici koji boluju od teških kroničnih bolesti.
Nakon akutne hospitalizacije dolaze na Odsjek za dugotrajno liječenje kako bi im se poboljšala kvaliteta života i omogućio što brži povratak u obitelj.

Kako do nas:
Adresa: Specijalna bolnica za psihijatriju i palijativnu skrb “Sveti Rafael” Strmac, Strmac naselje 4, Šumetlica, 35404 Cernik
E-mail: narucivanje@bolnicasvetirafael.eu
Recepcija: 035/386-700
Informativno-koordinacijski centar: 035/386-703, Fax: 035/386-772

Potrebna dokumentacija:

Za prijem na Odsjek za dugotrajno liječenje potrebno je poslati predložak otpusnog pisma ili dovršeno otpusno pismo na kojem je navedena preporuka za hospitalizaciju na naš odjel.
– Otpusno pismo se dostavlja putem faxa, e-maila ili osobno (potrebno je navesti ime i prezime, adresu te broj telefona člana obitelji koji će biti suradnik u liječenju.)
– Navedenu dokumentaciju svakodnevno pregledava liječnički konzilij u dogovoru sa ostalim članovima tima te se povratna informacija javlja u kratkom roku (1-3 dana) na navedeni kontakt broj.
– Nakon obavijesti o prijemu bolesnika na Odsjek za dugotrajno liječenje potrebno je ishoditi uputnicu od obiteljskog liječnika (sa odgovarajućom dijagnozom i  odgovarajućom šifrom djelatnosti ) ili internu uputnicu iz druge zdravstvene ustanove, (opća bolnica, specijalna bolnica) također sa odgovarajućom dijagnozom i  odgovarajućom šifrom djelatnosti .
– Pri dolasku u našu ustanovu je potrebno svu dokumentaciju predati u Jedinicu za centralno naručivanje (tzv. „Informativno-koordinacijski centar“).

Na Odsjek za dugotrajno liječenje primaju se:

Bolesnici oboljeli od kroničnih neuroloških bolesti, cerebrovaskularnih bolesti, kroničnih bolesti srca, KOPB – a, dijabetesa, uznapredovale demencije (kod Parkinsonove bolesti, Alzheimerove bolesti, Huntington Chorea) i ostale kronične sistemske bolesti…

Prijem na Odsjek za dugotrajno liječenje:

– Pri dolasku na odsjek bolesnik i obitelj/skrbnik razgovaraju s liječnikom i glavnom sestrom, kao i sa ostalim članovima tima koji se uključuju tijekom cijele hospitalizacije.
– Dobivaju se  informacije o samom smještaju i liječenju bolesnika, dogovara se planirana dužina liječenja, poštuju se i uvažavaju Vaše želje i naše mogućnosti.

Vrijeme boravka u bolnici:

– odluku o dužini provođenja liječenja u bolnici donosi odjelni liječnik u dogovoru s ostalim članovima tima,
– obavještava se obitelj/skrbnik o dogovorenom datumu otpusta bolesnika, te se s njima dogovara način otpusta bolesnika (osobni angažman obitelji ili putem sanitetskog prijevoza).

Osnovne informacije:

Odsjek za dugotrajno liječenje ima 15 kreveta.

Vrijeme posjeta na Odsjeku za dugotrajno liječenje je od 09- 19.  Posjete su uvijek dobro došle i njihovo vrijeme boravka nije ograničeno.

Ostale bitne informacije vezano uz liječenje na našemu Odsjeku možete pogledati u informativnom letku.

Odlazak na vikend:

  • Odlazak na vikend dogovara se s liječnikom.
  • Bolesnik odlazi u pratnji obitelji koja je dužna doći po bolesnika.
  • Za vrijeme boravka na vikendu zabranjeno je koristiti bilo kakvu vrstu zdravstvene zaštite. U slučaju potrebe odmah se javiti na Odjel.

Zdravstveni tim:

Zdravstveni tim:

Odjelni liječnici:

Marko Pavlović, dr.med. spec. 

Dijana Krišto, dr.med.spec.

Glavna medicinska sestra:
Antonija Pejaković Ličina, bacc.med.techn.

 

Ostali članovi zdravstvenog tima su liječnik psihijatar (po potrebi), medicinske sestre, njegovatelji, socijalni radnik, psiholog, fizioterapeut i pastoralni djelatnik.

Informacije o pacijentu:
035/386-749 – Odsjek za dugotrajno liječenje

Nije važno činiti velike stvari, već male stvari s velikim srcem

– Majka Tereza