Obavlja poslove u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima, a naročito sljedeće poslove:

 • Prati primjeni etičkih i deontoloških načela zdravstvene struke u obavljaju djelatnosti zdravstvene struke
 • Odobrava zdravstvena istraživanja u zdravstvenoj ustanovi
 • Brine o obavljanju djelatnosti u okvirima odobrenja za samostalni rad zdravstvenih djelatnika
 • Raspravlja i odlučuje u slučajevima uskraćivanja pružanja liječničke pomoći, nepoštivanja obveze čuvanja liječničke tajne, neizvršavanja obveze prijavljivanja zarazne bolesti, izostanka vođenja i čuvanja medicinske dokumentacije, neizvršavanja obveza obavještavanja drugog liječnika i sl.

 

ČLANOVI:

 1. Marijana Bogadi, dr.med. spec. psihijatar-predsjednik
 2. Janusz Fryderyk Giemula, mag. pharm.-član
 3. Jurica Borojević, odvjetnik-član
 4. Luca Marković, bacc.med.techn.-član

ZAMJENICI ČLANOVA

 1. Mr.sc. Jelena Jurić, dr.med. spec. kirurg- zamjenik predsjednika
 2. Sanja Babić, bacc.med. techn.
 3. Prior fra Kristijan Sinković
 4. Ivana Tomić Pavlović, prof. psihologije
 5. Časna sestra Marija Babić