• Utvrđuje mjere za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija i donosi program za kontrolu bolničkih infekcija
  • Obavlja i druge poslove sukladno zakonskim i podzakonskim propisima te općim aktima Bolnice

 

  1. Blaža Krakar, dr.med. spec. mikrobiologije i parazitologije-predsjednik
  2. Zorana Marić, dr.med. spec. epidemiolog-član
  3. Marijan Šiško, dr.med. spec. infektolog-član
  4. Ivana Brkić, dr.med. –član
  5. Ivana Stanić, bacc.med. techn.