• Osigurava kontrolu zdravstvene zaštite
 • Osigurava provođenje propisa s područja kvalitete zdravstvene zaštite
 • Vodi registar bolnice o umrlim pacijentima
 • Provodi kontrolu medicinske dokumentacije Bolnice
 • Vodi registar bolnice o neželjenim ishodima liječenja sukladno općim aktima Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu

 

 1. Ivana Brkić, dr.med.- predsjednik
 2. Ivona Curić, dipl.oec.-član
 3. Janusz Fryderyk Giemula, mag. pharm.-član
 4. Dijana Krišto, dr.med. spec.-član
 5. Lea Szabo, bacc. med. techn.-član
 6. Ivana Stanić, bacc.med.techn.-član
 7. Maja Marčević, bacc. admin. publ.-član